Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Жаңалықтар
Дата: 02-09-2016

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1991 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1992 год

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1993 год

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1994 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1995 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1996 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1997 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1998 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 1999 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2000 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2001 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2002 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2003 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2004 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2005 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2006 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2007 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2008 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2009 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2010 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2011 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2012 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2013 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2014 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2015 жыл

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл 2016 жыл