Іздеу
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құрылыс салушылар үшін - Заңнама актілері

ЗАҢНАМА АКТІЛЕРІ

«Астанагорархитектура» ЖШС нормативті-қуқықтық қужаттарды басшылыққа алады