Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Компания туралы - «Астанагорархитектура» ЖШС іздестіру қызметі қызметтерін көрсету ережесі

«Астанагорархитектура» ЖШС іздестіру қызметі қызметтерін көрсету ережесі


1. Жалпы ережелер

1. Осы регламент «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-І Қазақстан Республикасының Заңына, «Геодезиялық қызмет және құрылыстағы геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі ережелер» ҚР ҚБҚ 1.03-01-2013 және «Астанагорархитектура» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) Жарғысына сәйкес әзірленді.

2. Серіктестік келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

 • қызыл сызықтарды жүргізу;

 • топографиялық түсірілім;

 • атқарушылық түсірілім;

 • ғимараттардың белдеулерін бөлу;

 • учаске шекараларын бөлу;

 • репер шығару.

3. Құжаттарды қабылдау Инженерлік іздестірулер бөлімі (204 бөлме) арқылы жұмыс күндері сағат 8.30-дан 13.00-ге дейін жүзеге асырылады.

4. Қызмет көрсету нәтижелерін беру М. Әуезов көшесі, 6, № 8 терезе мекенжайында орналасқан Серіктестіктің ХҚКО арқылы дүйсенбіден бастап жұма аралығында белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес 8.30-дан 13.00-ге дейін, 14.30-дан 18.00-ге дейін жүзеге асырылады.

5. Қызмет көрсету нәтижесін беру кезіндегі құжаттар тізбесі: жүкқұжат, шот фактура, орындалған жұмысты қабылдау-тапсыру актісі.

6.Қызмет көрсету түрі: қағаз/электронды.

7. Қызмет көрсету рәсімінің (әрекетінің) басталуы үшін негіз қызмет алушының өтініші, сондай-ақ құжаттар топтамасын қабылдау болып табылады:

7.1. жеке тұлғалар үшіносы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысанда;

7.2. заңды тұлғалар үшінерікті нысанда және ұйымның фирмалық бланкісінде.
2. Қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі.

8. Қызмет алушы (немесе өкілеттіктерін растайтын құжат бойынша заңды тұлғаның; нотариалды куәландырылған сенімхат бойынша жеке тұлғаның уәкілетті өкілі) жүгінген кезде қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

8.1. Қызыл сызықтарды жүргізу үшін:

 • осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

 • жеке басын куәландыратын құжат (қызмет алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);

 • топографиялық түсірілімнің түпнұсқасы.

8.2. Топографиялық түсірілімді орындау үшін:

 • осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

 • жеке басын куәландыратын құжат (қызмет алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);

 • учаскенің/трассалардың орналасу сызбасы;

 • банк деректемелері (заңды тұлғалар үшін).

8.3. Атқарушылық түсірілімді орындау үшін:

 • осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

 • жеке басын куәландыратын құжат (қызмет алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);

 • эскиздік жоба.

8.4. Ғимараттардың белдеулерін бөлуді орындау үшін:

 • осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

 • жеке басын куәландыратын құжат (қызмет алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);

 • бөлу жоспары (түпнұсқасы және электрондық нұсқасы);

 • жергілікті атқарушы органның құрылыс салу/жобалау мақсаты үшін жер учаскесін беру тралы шешімі.

8.5. Учаске шекараларын бөлуді орындау үшін:

 • осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

 • жеке басын куәландыратын құжат (қызмет алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);

 • бөлу жоспары (түпнұсқасы және электрондық нұсқасы);

 • жергілікті атқарушы органның құрылыс салу/жобалау мақсаты үшін жер учаскесін беру тралы шешімі.

8.6. Репер шығару үшін:

 • осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес өтініш;

 • жеке басын куәландыратын құжат (қызмет алушының жеке басын сәйкестендіру үшін);

 • бөлу жоспары (түпнұсқасы және электрондық нұсқасы);

 • жергілікті атқарушы органның құрылыс салу/жобалау мақсаты үшін жер учаскесін беру тралы шешімі.3. Қызмет көрсету үдерісі, оны орындау ұзақтығы

9. Қызмет көрсету үдерісінің құрамына кіретін әрбір үрдістің (әрекеттің) мазмұны, оны орындау ұзақтығы :

9.1. Қызыл сызықтарды жүргізуқарастыру мерзімі 15 (он бес) күнтізбелік күн:

 • осы регламенттің 3-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын қабылдау;

 • сметалық құнын есептеу – 2.30-дан 18.00-ге дейін (құжаттарды қабылдау күні);

 • шарт жобасын дайындау – 4 сағат (екінші жұмыс күні);

 • Серіктестік директорының шартқа қол қоюы – 3 сағат (екінші жұмыс күні);

 • кызмет алушының шарт бойынша соманы төлеуі (Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде);

 • қызмет көрсету нәтижесін беруосы регламенттің 3-тармағына сәйкес 10 (он) минут ішінде.

9.2. Топографиялық түсірілімді орындауқарастыру мерзімі 23 (жиырма үш) күнтізбелік күн:

 • осы регламенттің 3-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын қабылдау;

 • сметалық құнын есептеу – 2.30-дан 18.00-ге дейін (құжаттарды қабылдау күні);

 • шарт жобасын дайындау – 4 сағат (екінші жұмыс күні);

 • Серіктестік директорының шартқа қол қоюы – 3 сағат (екінші жұмыс күні);

 • қызмет алушының шарт бойынша соманы төлеуі (Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде);

 • объектіге бару және камералды жұмыс, сондай-ақ оны тексеру – 15 күнтізбелік күн;

 • қызмет көрсету нәтижесін беру – осы регламенттің 3-тармағына сәйкес 10 (он) минут ішінде.

9.3. Атқарушылық түсірілімді орындауқарастыру мрезімі 29 күнтізбелік күн.

 • осы регламенттің 3-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын қабылдау;

 • сметалық құнын есептеу – 2.30-дан 18.00-ге дейін (құжаттарды қабылдау күні);

 • шарт жобасын дайындау – 4 сағат (екінші жұмыс күні);

 • Серіктестік директорының шартқа қол қоюы – 3 сағат (екінші жұмыс күні);

 • қызмет алушының шарт бойынша соманы төлеуі (Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде);

 • объектіге бару және камералды жұмыс, сондай-ақ оны тексеру – 21 күнтізбелік күн;

 • қызмет көрсету нәтижесін беру – осы регламенттің 3-тармағына сәйкес 10 (он) минут ішінде.

9.4. Ғимараттардың белдеулерін бөлуді орындау – қарастыру мерзімі 15 күнтізбелік күн:

 • осы регламенттің 3-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын қабылдау;

 • сметалық құнын есептеу – 2.30-дан 18.00-ге дейін (құжаттарды қабылдау күні);

 • шарт жобасын дайындау – 4 сағат (екінші жұмыс күні);

 • Серіктестік директорының шартқа қол қоюы – 3 сағат (екінші жұмыс күні);

 • қызмет алушының шарт бойынша соманы төлеуі (Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде);

 • объектіге бару және камералды жұмыс, сондай-ақ оны тексеру – 7 күнтізбелік күн;

 • қызмет көрсету нәтижесін беру – осы регламенттің 3-тармағына сәйкес 10 (он) минут ішінде.

9.5. Учаске шекараларын бөлуді орындауқарастыру мерзімі 15 күнтізбелік күн:

 • осы регламенттің 3-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын қабылдау;

 • сметалық құнын есептеу – 2.30-дан 18.00-ге дейін (құжаттарды қабылдау күні);

 • шарт жобасын дайындау – 4 сағат (екінші жұмыс күні);

 • Серіктестік директорының шартқа қол қоюы – 3 сағат (екінші жұмыс күні);

 • қызмет алушының шарт бойынша соманы төлеуі (Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде);

 • объектіге бару және камералды жұмыс, сондай-ақ оны тексеру – 7 күнтізбелік күн;

 • қызмет көрсету нәтижесін беру – осы регламенттің 3-тармағына сәйкес 10 (он) минут ішінде.

9.6. Репер шығаруқарастыру мерзімі 15 күнтізбелік күн:

 • осы регламенттің 3-тармағына сәйкес құжаттар топтамасын қабылдау;

 • сметалық құнын есептеу – 2.30-дан 18.00-ге дейін (құжаттарды қабылдау күні);

 • шарт жобасын дайындау – 4 сағат (екінші жұмыс күні);

 • Серіктестік директорының шартқа қол қоюы – 3 сағат (екінші жұмыс күні);

 • қызмет алушының шарт бойынша соманы төлеуі (Шартқа қол қойған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде);

 • объектіге бару және камералды жұмыс, сондай-ақ оны тексеру – 7 күнтізбелік күн;

 • қызмет көрсету нәтижесін беру – осы регламенттің 3-тармағына сәйкес 10 (он) минут ішінде.


4. Қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз

10. Қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып:

 • өтініш мазмұнының ұсынылған құжаттарға сәйкес келмеуі;

 • осы регламентте көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасы ұсынылмаған жағдайда;

 • Шарт бойынша сома төленбеуі.


______________________________________________