Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құрылыс салушылар үшін - Астана қаласының аумағында құрылыс салу Қағидалары

Астана қаласының аумағында құрылыс салу Қағидалары

Астана қаласы Мәслихатының 2011 жылғы 3 наурыздағы № 432/58-IV шешімімен Астана қаласының аумағында құрылыс салу Қағидалары бекітілді.

Астана қаласы аумағында құрылыс салу Қағидалары нормативтік құқықтық акт болып табылады және қолданыстағы жылжымайтын объектілердің және уақытша құрылыстарды орналастыру және жаңа құрылыс салу немесе өзгертудің (қайта бағыттау, қайта жабдықтау, қайта жоспарлау, қайта жаңарту, кеңейту, күрделі жөндеу) рұқсат процедураларынан өту тәртібін белгілейді, Астана қаласы аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс салу жұмыстарын жүзеге асыру процессінде рұқсат процедураларын жеңілдету мақсатында Астана қаласы аумағында сәулет, қала құрылысы және құрылыс салу жұмыстарын жүзеге асыруға байланысты басқа да қатынастарды реттейді. Азаматтар мен заңды тұлғалардың құрылыс салу мақсаты үшін жер учаскелеріне құқық беру туралы өтініштерін өткізудің жаңа сызбасы. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс салу жұмыстарының барлық субъектілерімен шығыс рұқсат құжаттамаларын алуға барлық процедуралардың айқындығын жұмыс процессінде қамтамасыз ету.

Астана қаласының аумағында құрылыс салу Қағидалары (29.09.2014 ж. берілген өзгерістер мен толықтырулармен). Жүктеу