Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құжаттың тізбесі

Гаражды пайдалануға қабылдау үшін:

1. Қабылдау комиссиясын тағайындау туралы шешім;

2. Гараж салу үшін учаске бөлу туралы шешімнен үзінді-көшірме – көшірме;

3. Гараждың техникалық төлқұжаты және гаражды бағалау актісі – көшірме;

4. Гараж кооперативі төрағасынан гараждың нөмірі бар анықтама – түпнұсқа;

5. Жер учаскесіне меншік құқығының актісі (түпнұсқасы болған жағдайда);

6. Гараждың фотосуреті;

7. Жеке куәлік – көшірме;

8. М 1:500 атқарушы түсірілім (204-бөлмеде тапсырыс беруге болады, кіру аула арқылы) – түпнұсқа.