Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құжаттың тізбесі

Жеке тұрғын үйді зерттеу, іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобалау мерзімдерін ұзартуға рұқсат алу үшін:

Астана қаласы әкімінің атына өтінішпен жолығу ((Мекенжайды көрсету) жер учаскесінде жеке тұрғын үйді зерттеу, іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобалау мерзімін ұзартуға рұқсат беруіңізді сұраймын).

Түпнұсқасы болған жағдайда төмендегі құжаттарды № 8 терезе (СжҚБ ХҚО) тапсыру қажет:

  • Астана қаласы әкімдігінің қаулысынан үзінді-көшірме (көшірме);
  • Жеке куәлік (көшірме);
  • «Қалалық жылжымайтын мүлік» МКК жасалған бас келісім, немесе бөлінген учаскеге түсетін, жер учаскелерінің меншік иелерімен келісім.