Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құжаттың тізбесі

Қаулының әрекет ету мерзімін ұзартуға рұқсат алу үшін:

1. Түпнұсқасы болған жағдайда төмендегі құжаттарды жинау және дайындау қажет:

  • Жер учаскесінің құқығын растайтын құжаттар (көшірме);
  • Жер учаскесін игеру талаптары шарт (көшірме);
  • Жер учаскесін жалға алу шарты (көшірме);
  • Жер учаскесінің орналасу орны сызбасы (көшірме);
  • Учаске мен тұрғын үйді бөлу актісі (көшірме);
  • Қаланың бас сәулетшісімен бекітілген нобай жоба;
  • Жеке куәлік (көшірме);
  • Құрылыстың және жер учаскесі қоршауының фотосуреттері.

2. Астана қаласы әкімінің атына өтінішпен жолығу ((Мекенжайды көрсету) жер учаскесінде жеке тұрғын үй салу мерзімін ұзартуға рұқсат беруіңізді сұраймын).

3. Өтініш СжҚБ түскеннен кейін жоғарыда аталған құжаттарды № 8 терезеге тапсыру (СжҚБ ХҚО қабылдау күндері – дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, сағ. 09.30-12.30)