Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құжаттың тізбесі

Жеке тұрғын үй жобалауға арналған қаулының әрекет ету мерзімін ұзартуға рұқсат алу үшін:

1. Түпнұсқасы болған жағдайда төмендегі құжаттарды жинау және дайындау қажет:

  • Жер учаскесіне арналған меншік құқығының актісі (нотариалды куәландырылған көшірме) өзімен бірге түпнұсқасы болу керек;
  • Жер учаскесінің және үй құрылысының құқығын растайтын құжат (нотариалды куәландырылған көшірме) өзімен бірге түпнұсқасы болу керек;
  • Меншік иесі (құқық иеленуші) туралы мәліметтер, немесе жылжымайтын мүлікке құқықтардың мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік (нотариалды куәландырылған көшірме) өзімен бірге түпнұсқасы болу керек;
  • Жеке куәлік (көшірме) өзімен бірге түпнұсқасы болу керек;
  • Жылжымайтын мүлікке мекенжай анықтамасын қаланың ХҚО тапсырыс беру (көшірме);
  • Қаулы (көшірме).

2. Астана қаласы әкімінің атына өтінішпен жолығу (((Мекенжайды көрсету) жер учаскесінде жеке тұрғын үй жобалау мерзімін ұзартуға рұқсат беруіңізді сұраймын).

3. Өтініш СжҚБ түскеннен кейін жоғарыда аталған құжаттарды № 8 терезеге тапсыру (СжҚБ ХҚО қабылдау күндері – дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, сағ. 09.30-12.30)