Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құжаттың тізбесі

Шаруашылық-тұрмыстық құрылыс (гараж) салуға рұқсат алу үшін:

1. Төмендегі құжаттарды жинау және дайындау қажет:

  • Жер учаскесіне арналған меншік құқығының актісі (көшірме);
  • Жер учаскесінің және үй құрылысының құқығын растайтын құжат (нотариалды куәландырылған);
  • Техникалық төлқұжат (көшірме);
  • Меншік иесі (құқық иеленуші) туралы мәліметтер, немесе жылжымайтын мүлікке құқықтардың мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік (көшірме);
  • Жеке куәлік (көшірме);
  • Жылжымайтын мүлікке мекенжай анықтамасын қаланың ХҚО тапсырыс беру (көшірме);
  • Сенімхат көшірмесі (егер құжаттарды рәсімдеу сенімхат бойынша жүргізілген жағдайда);
  • Соңғы 6 (алты) айға М 1:500 топографиялық түсірілімнің түпнұсқасы (204-бөлмеде тапсырыс беруге болады, кіру аула арқылы).
  • Учаскенің топографиялық түсірілім негізіндегі бас жоспарының форнобайы (түрнұсқа).

2. Астана қаласы әкімінің атына өтінішпен жолығу (Жеке меншік құқығында тиесілі жер учаскесінде (мекенжайды көрсету) шаруашылық-тұрмыстық құрылыс (гараж) салуға рұқсат беруіңізді сұраймын).

3. Өтініш СжҚБ түскеннен кейін жоғарыда аталған құжаттарды № 8 терезеге тапсыру (СжҚБ ХҚО қабылдау күндері – дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, сағ. 09.30-12.30)