Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Құжаттың тізбесі

Құжаттың тізбесі

1Жеке тұрғын үй жобалауға рұқсат алу үшін:
2Жеке тұрғын үй салуға рұқсат алу үшін:
3Ескіні бұзып жаңа жеке тұрғын үй жобалауға рұқсат алу үшін:
4Ескіні бұзып жаңа жеке тұрғын үй салуға рұқсат алу үшін:
5Жеке тұрғын үйді қайта жаңартуды жобалауға рұқсат алу үшін:
6Жеке тұрғын үйді қайта жаңартуды салуға рұқсат алу үшін:
7Шаруашылық-тұрмыстық құрылыс (гараж) салуға рұқсат алу үшін:
8Жеке тұрғын үй жобалауға арналған қаулының әрекет ету мерзімін ұзартуға рұқсат алу үшін:
9Жеке тұрғын үй салуға арналған қаулының әрекет ету мерзімін ұзартуға рұқсат алу үшін:
10Қаулының әрекет ету мерзімін ұзартуға рұқсат алу үшін:
11Жеке тұрғын үйді зерттеу, іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобалау мерзімдерін ұзартуға рұқсат алу үшін:
12Үйді және шаруашылық-тұрмыстық құрылыстарды (гаражды) пайдалануға қабылдау үшін:
13Гаражды пайдалануға қабылдау үшін: