Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Компания туралы - ҒИМАРАТТАР МЕН ҚУРЫЛЫС ТАРДЫ МОНИТОРИНГІЛЕУ БӨЛІМІ

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ МОНИТОРИНГІЛЕУ БӨЛІМІ

Жұмыстардың түрлері:

 1. Ғимараттар мен құрылыстарды (бірегей, биік, үлкен сыйымдылықты) мониторингілеу.
 2. Ландшафттық сәулет:
  • нобай жобалар әзірлеу;
  • жұмыс жобасын әзірлеу;
  • тұжырымдамалар мен бағдарламалар әзірлеу;
  • сметалық құжаттама әзірлеу.
 3. ЖТҚ аудандарын бірыңғай стильде салу тұжырымдамасын әзірлеу.
 4. Сәулет-құрылыстық жобалау:
  • нобай жобалар әзірлеу;
  • жұмыс жобасын әзірлеу;
  • тұжырымдамалар мен бағдарламалар әзірлеу;
  • жарнама нобайларын әзірлеу;
  • сметалық құжаттама әзірлеу.