Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Компания туралы - ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕСТІРУЛЕР БӨЛІМІ

ИНЖЕНЕРЛІК ІЗДЕСТІРУЛЕР БӨЛІМІ

Жұмыстардың түрлері:

  1. Атқарушылық түсірілім.
  2. Топографиялық түсірілім.
  3. Учаскелерді бөлу. ғимараттар, құрылыстар және инженерлік желілердің белдеулерін болмысқа шығару.
  4. Реперді шығару.
  5. Кызыл сызықтар жүргізу.
  6. 3D форматта ғимараттар қасбеттеріңін атқарушылық түсірілімі.