Іздеу
ХАБАРЛАНДЫРУ
ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Астана қаласы әкімдігі сайты
Астана қаласының
СжҚҚБ сайты
Астана қ. Жер
қатынастары басқармасы сайты
«Астана қ. Бас
жоспары ҒЗЖИ»
ЖШС сайты
Компания туралы - КЕШЕНДІ СӘУЛЕТ-ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ

КЕШЕНДІ СӘУЛЕТ-ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ

Жұмыстардың түрлері:

  1. Объектілерді жобалау бойынша бастапқы-рұқсаттама деректерді әзірлеу.
  2. Жерге орналастыру жобаларын әзірлеу.